HeimNyheterNy rutine for erstatningskrav på Osterøy bibliotek

Ny rutine for erstatningskrav på Osterøy bibliotek

Krav vil no verte sendt ut og behandla på same måte som andre betalingar til kommunen. Det inneber for lånarar at erstatningskrav som ikkje vert betalt etter purring vil gå vidare til inkasso. Det vil framleis vere mogleg å levere inn materialet før kravet går til inkasso, og dermed sleppe å betale.

Dette gjeld for krav som blir sendt ut frå og med 10.04.2024. 


Sist oppdatert: 11.04.2024
Publisert: 11.04.2024