HjemNyheterKrevjande verforhold neste dagane

Krevjande verforhold neste dagane

Det er krevjande tilhøve på vegane for tida. Snøen vert avløyst av vatn i løpet av helga. Vi ber om at du vurderer om det er naudsynt å bruke bil så lenge det er utfordane kjøreforhold.

Vi ber og om at innbyggjarane måkar private vegar og avkøyrslar slik at naudetatar og heimetenester kan kome fram om naudsynt. Hjelp gjerne andre som ikkje klarer å måke sjølv.

Alt tilgjengeleg mannskap er ute for å brøyte kommunale (og fylkeskommunale) vegar. Vi ber om forståing for at det kan ta tid før alle vegar er rydda.


Sist oppdatert: 18.01.2024
Publisert: 18.01.2024