HeimNyheterKommunale avgifter for 2. kvartal

Kommunale avgifter for 2. kvartal

På fakturaen denne gongen vil du sjå denne teksten: «Me veit at mange er i ein vanskeleg situasjon grunna korona. Dersom du ønskjer å utsetja betalinga, ta kontakt»

Dette gjeld både privatpersonar og bedrifter. Du kan ringe oss eller senda ein e-post, post@osteroy.kommune.no.

I tillegg jobbar me med ei teknisk løysing som vil gjera denne prosessen enkel via «Mi side» på kommunen si heimesida. Me håpar denne vil vera på plass i løpet av veke 14.

Følg med her på heimesida.


Sist oppdatert: 26.03.2020
Publisert: 26.03.2020