HeimNyheterKommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter i høve til Covid-19, hausten 2021

Kommunal kompensasjonsordning for lokale bedrifter i høve til Covid-19, hausten 2021

Kven kan søkje om midlar?

Kommunen skal bruke midlane på lokale verksemder som er særleg hardt ramma av strenge smitteverntiltak. Dette gjeld særleg støtte som kompenserer lokale verksemder sine kostnader eller tap knytt til smitteverntiltak og nedstenging, støtte til verksemder innan reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre verksemder som av ulike årsaker fell utanfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunen har stor fridom til å tilpasse kva slags verksemder dei kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Verksemder som har søkt tidlegare på kompensasjonsordninga, men ikkje fått støtte eller fått avgrensa støtte, kan også søke.

Støtta skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – november 2021.

Tilskotet er knytt til regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

 

Gå inn på www.regionalforvaltning.no

Her kan du lese om kven som kan søkje og korleis du søkjer støtte.

Sentrale dokument

Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonso(1459433).pdf

Vedlegg - fordeling 4.kompensasjonsrunde(1459321).pdf

 

Spørsmål om søknad kan rettast til:

Kommunalsjef Samfunnsutvikling Berit Karin Rystad, 90619328

E post: berit.karin.rystad@osteroy.kommune.no


Sist oppdatert: 03.11.2021
Publisert: 02.11.2021