HeimNyheterKokevarsel Valestrand - Lonevåg

Kokevarsel Valestrand - Lonevåg

Følgjande melding vart sendt ut:

"Kommunen melder om at drikkevatnet frå Daltveit VBA kan vere forureina. Vi råder til å koke vatn til drikke og matlaging. Ny melding når vatnet er testa og funne trygt å bruke."

Kva har skjedd?

Grunna straumstans på Daltveit vassbehandlingsanlegg i ettermiddag kan det ha vore svikt i reserveløysinga i anlegget. Det betyr at det kan ha kome ureinsa råvatn frå Askelandsvatnet ut på leidningsnettet.

Da vert tatt prøvar av råvatn og ute på leidningsnettet i løpet av torsdag.

Kva bør du gjere?

Vi rådar til å koke vatn til drikking og matlaging. Ny melding vert sendt ut når varselet vert oppheva. 

Klikk her for meir informasjon om kokevarsel.


Sist oppdatert: 11.10.2023
Publisert: 11.10.2023