HeimNyheterKokevarsel på Valestrand 18.06.19

Kokevarsel på Valestrand 18.06.19

Vi har usikre vassprøver i området og tar fortløpande nye prøver.

Med bakgrunn i dette bed ein abonnentane om å koka vatnet. Det vert sendt ut ny melding om eventuell endra status.

For meir informasjon om kokevarsel klikk her.

Ved spørsmål kontakt:

Sektorleiar for Samfunnsutvikling Berit Karin Rystad tlf. 90619328

Illustrasjonen under viser området som er berørt.

Kokevarsel Valestrand 18.06.19


Sist oppdatert: 18.06.2019
Publisert: 18.06.2019