HeimNyheterKokevarsel for Haus

Kokevarsel for Haus

Det vert sendt ut kokevarsel for Haus vassverk ifrå Sundland, Verkane, Haus, Skipahjelen, Vikne og Mjelddalen. På grunn av for stort forbruk på ledningsnettet er vatnet blitt misfarga. Kommunen har spylt ut ledningsnettet etter at det vart oppdaga misfarga vatn. Ny melding vert sendt ut når kokevarsel vert oppheva.


Sist oppdatert: 10.06.2019
Publisert: 10.06.2019