HjemNyheterKlima og miljøprisen 2024 for landbruket i Vestlandfylke

Klima og miljøprisen 2024 for landbruket i Vestlandfylke

Klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland vert delt ut annakvart år av Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland. Målet med prisen er å auka merksemda og kunnskapen om gode klima- og miljøtiltak i landbruket. Prisen skal bidra til å framheva gode døme og inspirera til innsats vidare.

Prisen er på 30 000 kr, og skal heidre nokon som har gjort ein ekstra innsats anten det siste året eller over tid, ved å formidle eller ta i bruk løysingar som er klima- og miljøvennlege. Løysingane må òg fremje naturmangfald.

Meir informasjon om prisen og skjema som skal brukast for å nominera kandidatar til prisen.


Sist oppdatert: 04.03.2024
Publisert: 04.03.2024