HjemNyheterInformasjonsmøte oppgradering av Fv. 566 Tiråstunnelen

Informasjonsmøte oppgradering av Fv. 566 Tiråstunnelen

I forbindelse med oppgradering av Fv.566 Tiråstunnelen, kaller Vestland Fylkeskommune i samarbeid med BMO Tunnelsikring næringslivet på Osterøy inn til informasjonsmøte.

Tunnelen skal oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.

Planlagt oppstart med tilrigging april 2024, Oppstart arbeid i tunnel mai 2024. Planlagt ferdigstillelse 4 kvartal 2025

Tunnelen vil i mesteparten av perioden være delstengt på dagtid og helstengt på nattestid.

Dato: 03.04.2024 • Stad :Næringssmia • Tid: 08:00 til 10:00

Agenda:

 • 08:00: Mingling, kaffe og lett frokost
 • 08:15: Oppgradering av Tiråstunnelen
  • Presentasjon av Byggherre
  • Presentasjon av Totalentreprenør
  • Hvorfor oppgradering?
  • Gjennomgang av hovedaktiviteter i prosjektet
  • Orientering om fremdriftsplan
  • Orientering om trafikkavvikling
  • Informasjonskanaler for prosjektet
  • Oppsummering
 • 08:45: Avslutning og spørsmålsrunde

 Lenke til invitasjon trykk her 

 

Påmelding til Aase Nilssen per epost: aasenilssen@hotmail.com


Sist oppdatert: 22.03.2024
Publisert: 22.03.2024