HeimNyheterInformasjon til badegjestar ved Storavatnet

Informasjon til badegjestar ved Storavatnet

Kommunen har motteke meldingar frå folk som har bada i Storavatnet, som har fått kløande utslett etter badinga. Dette skjedde også under den varme sommaren 2018. Det er mest truleg snakk om parasitten ikter, som kan gje noko en kallar "svømmekløe". 

"Svømmekløe oppstår når cercariene ved en feiltagelse trenger seg inn i huden hos mennesker. Iktene kan imidlertid ikke utvikle seg hos mennesker, men i stedet dør de rett under huden. Her forårsaker de en allergisk reaksjon hos noen mennesker, spesielt etter gjentatte eksponeringer for parasitten. De første utbruddene kommer oftest i juni/juli måned etter perioder med godvær, og de kan vare utover sommeren en stund. Iktene kan forekomme i alle innsjøer med høye vanntemperaturer. 

 

"Parasitten er ikke farlig for mennesker, men forårsaker i varierende grad en allergisk reaksjon. Utslettet kan være svært kløende, og enkelte personer kan få til dels sterke allergiske reaksjoner." (hfi.no)

 

Les meir om "svømmekløe" på Folkehelseinstituttet si heimeside. 

Vil du melde om svømmekløe?

Send ein e-post til skadedyr@fhi.no med informasjon om kor du har bada. Oppgje navn på vatnet, og kva kommune vatnet ligg i.


Sist oppdatert: 26.07.2019
Publisert: 26.07.2019