HeimNyheterInformasjon om feie-/tilsynsavgift for fritidsbustadar

Informasjon om feie-/tilsynsavgift for fritidsbustadar

I desse dagar sender me ut faktura på kommunale avgifter. I samband med dette er det mange eigarar av hytter/fritidsbustad i kommunen som vil oppdage at dei har fått krav på feie- og tilsynavgift for fyrste gong. I vedlegget i artikkelen kan du lesa meir informasjon om kvifor denne avgifta vert krevd inn.
Publisert: 06.12.2018
Sist endra: 22.01.2019

Informasjonsskriv om feie- og tilsynsavgift for eigarar av hytter/fritidsbustad i Osterøy kommune.

Kva gjer eg dersom eg har fått krav om avgift og min fritidsbustad ikkje har eldstad?

Då ber me om at du skriftleg stadfestar dette på e-post til post@osteroy.kommune.no eller pr. post til Osterøy kommune, feiing og tilsyn, Rådhuset, 5282 Lonevåg, eller til kontaktperson under. Me treng at du oppgjev gards- og bruksnummer evt.festenummer og adresse på eigedommen, samt namn og evt. mobiltelefonnummer.
Ved andre spørsmål om feiing og tilsyn, venligast ta kontakt mellom klokka 08:30 – 15.00.

Har du lest informasjonsskrivet, men har framleis spørsmål?

Ta kontakt med fagleiar feiing og tilsyn i Osterøy brann-redning, Åge Færestrand, tlf. 413 060 30. E-post: age.faerestrand@osteroy.kommune.no