HeimNyheterFrivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Søknadsfristen er 1.september, men fleire lag og organisasjonar må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidlegare. Hugs at alle som søkjer må vere registrert i Frivilligregisteret.

Søknadsskjema og meir om ordninga finn du på www.lottstift.no


Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 20.05.2020