HjemNyheterFrist for søknad om momskompensasjon til idrettsanlegg

Frist for søknad om momskompensasjon til idrettsanlegg

Viktig!
Vilkår for å søke er blant anna at anlegget må vera ferdig og anleggsrekneskapen må vera kontrollert og attestert av revisor.

Søknad om momskompensasjon skal ha to vedlegg. Det er dei same vedlegga som blir brukte i samband med utbetaling av spelemiddeltilskotet.


Trykk her for søknadsskjema, meir informasjon om ordninga og detaljar knytt til vilkåra


Sist oppdatert: 14.11.2023
Publisert: 14.11.2023