HeimNyheterFramleis kokevarsel på Valestrand

Framleis kokevarsel på Valestrand

Nye prøvar viser at det framleis er spor av bakterier i høgdebasseng, men i prøvar tatt ute på leidningsnettet er det ikkje spor av bakteriar.

Kommunen vil difor ta nye prøvar fortløpande, og me oppretthalder kokevarselet til ny melding verdt sendt.

Me vurderar fortløpande om tiltak skal iverksettast.

Illustrasjonen viser berørt område:


Sist oppdatert: 20.06.2019
Publisert: 20.06.2019