HeimNyheterFlyttar inn i nytt hus

Flyttar inn i nytt hus

Dei neste vekene vil seks tenester vera på flyttefot: helsestasjonen, psykisk helse og rus, heimetenesta, barn og familieteamet (tidlegare tverrfagleg teneste), barneverntenesta og PPT.

Frå 12.juni vil me ta imot besøkande til avtalar i det nye huset, om ikkje andre avtalar er gjort.

Me gler oss til å ta imot Osterøy sine innbyggjarar i nye, flotte lokaler! Velkomen! 

Det nye huset vert tatt i bruk frå 12.juni

Det nye huset finn du i Fotlandsvegen 27.


Sist oppdatert: 29.05.2019
Publisert: 29.05.2019