HjemNyheterEigedomsskatt 2023

Eigedomsskatt 2023

Du kan lese eigedomsskattelista for 2023 her. 

Du kan og finna lista i innbyggarservice i Rådhuset.

For bustadeigedomar og fritidseigedomar har Heradsstyret vedteke ein skattesats på 4,0 promille som er uendra frå 2022. For andre eigedomar er den generelle skattesatsen for 2023  framleis 7,0 promille.

I byrjinga av mars vil det verta sendt ut eigedomskattesetlar der det òg vert orientert om klagetilgjenge. 


Sist oppdatert: 28.02.2023
Publisert: 28.02.2023