HeimNyheterEigedomsskatt 2024

Eigedomsskatt 2024

Du kan lese eigedomsskattelista for 2024 her. Du kan og finna lista på servicekontoret i Rådhuset.

For bustadeigedomar og fritidseigedomar har Heradsstyret vedteke ein skattesats på 4,0 promille som er uendra frå 2023. For andre eigedomar er den generelle skattesatsen for 2024  framleis 7,0 promille.

I byrjinga av mars vil det verta sendt ut eigedomskattesedlar der det òg vert orientert om klagetilgjenge. 


Sist oppdatert: 04.03.2024
Publisert: 29.02.2024