HeimNyheterBusetting av flyktningar

Busetting av flyktningar

Foreløpig er det berre avklart at vi skal busette over 60 personar med flyktningstatus.

I aviser og på TV kan ein lett få inntrykk av at det haster å finne stader å bu.
I virkeligheita er det dessverre slik at det er store mengder papirarbeid som må på plass av andre enn oss før vi blir spurt om å begynne å busette konkrete personar og familiar. Så fort vi har kapasitet, vil vi ta kontakt for å avtale visningar på dei aktuelle leilighetene.

Med andre ord er behovet vårt for husvære større til hausten enn det vil vere i vår. Fortsett gjerne å melde inn!


Sist oppdatert: 31.03.2022
Publisert: 31.03.2022