HjemNyheterBilbrann på Valestrand

Bilbrann på Valestrand

Grunna brannen vil elevar ved Valestrand skule som bur i Eidefeltet og på Rundhovde bli halden att på skulen i dag til situasjonen er avklart og naudetatane varslar at faren er over.
Ungdomshuset Kongshall er open for dei som treng ein plass å opphalde seg. Folk frå Valestrand ungdomslag vil vera tilstades.

Sist oppdatert: 06.02.2024
Publisert: 06.02.2024