Årets influensavaksine

Dei som er i ei av risikogruppene kan frå veke 43 og utover, ta kontakt med fastlegekontoret sitt for å få avtale om vaksinering. Eigenandelen er i år 50 kroner og det er gratis om du har frikort. Helsepersonell får vaksine av kommunen og dette organsieres i dei ulike einingane.

 Vaksine

Nytt av året er at enkelte grupper tilbys ein eigen vaksine som heiter FLUAD, den aukar immunresponsen og skal gi betre effekt hjå eldre enn den tradisjonelle influensavaksinen. FLUAD kjem i ein  begrensa mengde og skal t.d gis til pasienter på sjukeheimen. Sjukeheimsbebuarar vaksineres av ansatte på sjukeheimen. Me forventer levering av FLUAD i november og dei vil bli vaksinert å snart som råd etter levering.

Les meir på FHI sine sider.


Sist oppdatert: 12.10.2020
Publisert: 12.10.2020