HeimNyheterArbeid ved Fossabrekka forlenga

Arbeid ved Fossabrekka forlenga

Arbeida med nye vass- og avlaupsleidningar i Fossabrekka vil ta meir tid enn planlangt på grunn av meirarbeid, sprenging og utfordrande vêrforhold. Du må difor rekne med at vi ikkje får opna vegen for trafikk igjen før februar månad er omme.

Frå torsdag 25. januar til ca. fredag 2. februar vil det diverre ikkje være mogeleg å passere for gåande heller. Dette på grunn av sprengingsarbeid i grøftetraseen, samt fare for utglidning av gangpassasje som har vore nytta fram til no. 


Sist oppdatert: 26.01.2024
Publisert: 26.01.2024